Rozdíl mezi „horkou“ a „studenou“ ražbou

Zamysleme se nyní and rozdílem mezi klasickou horkou ražbou a ražbou za studena, tzv. Prindor Foiler.

Technologie ražby za studena, byla poprvé představení na Drupě 2008 a nyní je na trhu již něco okolo deseti let, přesto mnoho zákazníků, grafických studií, reklamních agentur, či vydavatelství ještě plně nevyužívá jejích předností. V prvé řadě je nutné zmínit, že studená ražba nemá za úkol nahradit ražbu horkou. Jsou to dvě samostatné technologie, přičemž každá z nich plní svůj účel.

Klasická horká ražba je na trhu již mnoho desítek let a můžeme se s ní setkat nejen při výrobě obalů, ale taktéž v polygrafii na vazbách knížek a tak podobně. V horké ražbě se používají zejména dva základní odstíny barev - zlatá a stříbrná, přičemž ve zvláštních případech se můžeme setkat i s dalšími odstíny. Tento typ ražby je vhodný zejména pro luxusní obaly pro kosmetiku, čokoládu, lahůdky nebo alkohol, ať již se jedná o krabičky nebo etikety.

Technologie horké ražby spočívá v samostatném výrobním mezikroku na výsekovém stroji, který je opatřen razícím štočkem s požadovaným motivem nebo více štočky v případě, že se nachází více užitků na jednom tiskovém archu. Nejprve je tedy nutné archy potisknout na tiskovém stroji a potom v dalším kroku orazit za „horka“ přes fólii požadovaného odstínu (nejčastěji zlatá nebo stříbrná). Zde je nejdůležitější dosáhnout požadované přesnosti spasování tisku a ražby. Při oražení archu štočkem taktéž dochází k vyražení reliéfu na povrch obalu, neboť zde dochází k fyzickému kontaktu mezi štočkem, folií a tiskovým archem. Horká ražba je tedy také vždy i reliéfní ražba. Poslední fází je další průchod výsekovým strojem, kdy dojde k vyseknutí krabičky. Výsek a ražba se nemohou provádět v jednom kroku, neboť by došlo k ustřihnutí folie, která prochází výsekovým strojem.

Vlastnosti horké ražby:

 • dokonalé pokrytí raženého motivu požadovaným odstínem
 • dodává obalům klasický luxusní vzhled
 • plasticita ražby (reliéf)
 • problematická přesnost spasování
 • minimální šířka linky (detailu) je omezena výrobními možnostmi štočku
 • výroba je nutná v několika krocích - tisk, ražba, výsek

Studená ražba vešla ve známost teprve v posledním desetiletí. Je to relativně nová technologie nanášení metalického pigmentu přímo v tiskovém stroji. Své řešení nabízí již více výrobců tiskových strojů. Firma ManRoland ji nazívá "Prindor Foiler". O co se tedy jedná?

Studená ražba na potištěném archu vzniká při průjezdu archu ofsetovým strojem postupně od "nakladače k vykladači". V prvním tiskovém agregátu je pomocí ofsetové desky naneseno, nebo lépe řečeno natištěno speciální lepidlo. V druhém tiskovém agregátu, který je obsazen fólií dochází k obtisknutí pigmentu (stříbrná nebo zlatá) na tiskový arch. Pigment je, však obtisknut pouze tam, kde bylo před tím naneseno lepidlo, tzn. nikoli celoplošně. V tiskových datech má folie vlastní barevnou separaci, takže pomocí folie je možno vytvořit na tisk archu jakýkoliv objekt, text, linku zkrátka co grafika napadne. Třetí tiskový agregát slouží k navinutí použité folie.

Další čtyři tiskové agregáty slouží k potisku archu buď čtyřbarvotiskem nebo barvami dle škály Pantone. K tomu, aby se dala studená ražba optimálně aplikovat, je tedy zapotřebí 6 agregátů První dva jsou obsazeny lepidlem a folií, další čtyři ofsetovými barvami.

Hlavním přínosem studené ražby je možnost potisku již nanesené folie a vytváření metalických efektů. Grafikům se zde otvírají nekonečné kreativní možnosti. Je možné vytvářet texty, nápisy nebo jemné metalické linky v nejrůznějších odstínech. Je možné tisknout metalické přechody v rastru. Je možné tisknout fotografie, kde lesklé objekty jsou skutečně lesklé. To vyniká zejména při tisku fotografií s pochromovanými objekty, jako jsou například automobily, motocykly, letadla nebo veteráni. Potiskem stříbrné folie žlutou barvou vzniká zlatá folie, je tedy možno mít na obalech zároveň stříbrnou a zároveň zlatou studenou ražbu. Toto je skutečně pouze malý výčet možností studené ražby.

Při použití více průchodů tiskového archu strojem je možno doplnit studenou ražbu dalšími lakovacími efekty – například mat/glanc efekt nebo hybridními efekty – „drip off“ efekt atp.

Vlastnosti studené ražby:

 • nanášena rovnou v tiskovém stroji, během jednoho průchodu archu strojem – ekonomická výhoda
 • dodává obalům moderní luxusní vzhled
 • odpadá samostatný výrobní mezikrok, tisk následuje rovnou výsek – ekonomická výhoda
 • ražba není plastická (reliéfní), ale simulovat dodatečnou sleporažbou
 • 100% přesnost spasování s tiskem včetně nejjemnějších detailů a rozlišení u kterého horká ražba končí – technologická výhoda
 • minimální šířka linky 0,25pt – technologická výhoda
 • možnost vytváření nejrůznějších metalických efektů kombinací folie + tisk
 • možnost zušlechtění lakovacími efekty

Závěr:

Studená ražba je relativně nový trend v polygrafii, který ještě čeká na širší rozšíření. Studená ražba si nedává za úkol nahradit klasickou horkou ražbu, ale odlišit vaše výrobky jedinečným moderním nástrojem. Dnes se již dají v obchodech najít velmi zdařilé realizace krabiček ze skládačkové lepenky s metalickými efekty. Produkty v těchto obalech v lékárnách nebo v oblíbených řetězcích drogerií a privátních značek vyčnívají nad konkurenčními výrobky velmi výrazně. Tím se dostáváme ke známému rčení, že „obal prodává“. Dalo by se říct, že v tomto případě „foiler prodává“. Společným faktorem všech těchto obalů je promyšlená grafika chytře napasovaná na možnosti této technologie. Grafický design je velmi subjektivně hodnocená disciplína, přesto bychom se z praxe chtěli podělit o pár postřehů.

 • Potvrzuje se trend, že „měně je více“. Tedy, že pečlivě vybrané detaily pro metalický efekt vyvolají lepší výsledek nežli velké plochy bez nápadu. Například pár vánočních stříbrných vloček na přední straně skládačky.
 • Proč pouze stříbro nebo zlato! Přetisk metalických ploch a tím vytvořit krásné technické barvy – kdo by nechtěl „metalízu“ na svojí krabičce.