Instalace fotovoltaických systémů ve společnosti Bauch, Navrátil s.r.o.

Projekt instalace fotovoltaických systémů ve společnosti Bauch, Navrátil s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002169    

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Image 1

Image 0